Tábor na Dračí skále

Vše o táborech Na Dračí skále
vložil  Bajn


AHOJ TÁBORNÍCI, RODIČOVÉ, VEDOUCÍ, PRAKTIKANTI A PŘÁTELÉ TÁBORA NA DRAČÍ SKÁLE!

Tábor Dračí skála

 

DS Tábory pořádá OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DRAČÍ SKÁLA ZASTOUPENÉ MGR. RADKOU NEČASOVOU
Adresa: Bříza 52, 503 12 Všestary
adresa tábora: Tábor na Dračí Skále, Horní Orlice 72, 56169 Králíky
Kontaktní osoby: ( v průběhu táborů jen mejlem!!! - na Dračí Skále není signál...)
Ing. Jaroslav Nečas 603447461 jar.necas@seznam.cz (vede 2 a 4 turnus) + platební podmínky, přihlášky dětí, komunikace s rodiči
Mgr. Radka Nečasová 606402238 ra.necas@seznam.cz celkově - předseda sdružení

Ing Petr Nečas 774540370 necas.p@seznam.cz (vede 1 a 3 turnus)

GPS: Loc: 50°3`43.124"N, 16°47`5.09"E 

Tábor na Dračí Skále podporuje české firmy, české zemědělce a to například výhradním nákupem potravin vyrobených v České republice.

 

Aktuálně: Tábory 2016

Registrace na tábory byla otevřena, registrovat se můžete ZDE.

 

Každé dítě prosím přihlašujte jen jednou.

2 a 3 turnus 2016 je i včetně náhradníků obsazen.

Na 1. turnus se uvolnilo místo pro dítě do 15 let

Na 4 turnuse máme ještě několik posledních volných míst

 

Hlavas


Tomáš G.Masaryk: Humanita není totožná s pacifismem za každou cenu, s pacifismem pasivním. Válka obranná je mravně dovolená a nutná, humanita vylučuje jen válku útočnou, humanita je proti násilí: ale není pro pasivitu, naopak pro aktivitu, pro energii co nejúčinnější, humanita nemá být slovem a na papíře , nýbrž skutkem a skutkem stálým. ( TGM, Světové revoluce, str.559)


 

odesláno na ministerstvo vnitra a premiérovi:

 

Vážení pánové!!

 

Obracím se na Vás s vyjádřením zásadního nesouhlasu s umístěním imigrantů do Králík!

Naše o.s. Dračí Skála je nezisková organizace, která pracuje s dětmi a mládeží a v těsné blízkosti Králík máme dětský tábor . Naše činnost je sledovatelná na www.draciskala.cz.

Ministerstvo vnitra se rozhodlo umístit v bývalé budově diagnostického ústavu v Králíkách azylanty z migrační vlny, kterou všichni bedlivě sledujeme. Pan místostarosta mě sice ujišťoval, že se bude jednat pouze o prověřené osoby s volným pohybem mimo areál, cítím však, že jisté riziko pro nás vzniká. Naším táborem ročně projde jen o prázdninách více než 600 dětí a nyní i během roku pracujeme s omladinou 15-20 let. Tábor se nachází cca 6 km od předmětné budovy. V samotných Králíkách občané s tímto rozhodnutím nesouhlasí, budova je umístěna v samém centru města pouhých několik desítek metrů od základní školy.

Podle vyprávění obyvatel Kostelce nad Orlicí, kde funguje podobné zařízení již několik let mají jeho obyvatelé spoustu volného času, toulají se po širokém okolí. Pochybujeme, že v tomto regionu kdy seženou práci, nezaměstnanost je zde veliká i pro místní obyvatele. Lidé zde mají své specifické problémy, které stát nijak výrazně neřeší –za roky našeho působení je čím dál hůře přístupná kvalitní lékařská péče, o zastoupení policie nemluvě (a to nezmiňujeme obtížnou dostupnost v zimním období). Vloni nás vykradli, policii jsme volali okamžitě (zloděje jsme viděli), policie dojela až na naši urgenci po 6 hodinách, lupiči mezitím stačili navštívit ještě  několik dalších stavení v Orlici. Nedovedeme si představit ve stávajících podmínkách ještě další přísun rizikové komunity, byť by se měly navýšit policejní tabulky. Předpokládáme, že v případě krizové situace a odlehlosti místa zdejší obyvatelé nemohou počítat s jakoukoli rychlou pomocí ze strany státu (i Uherský Brod je zeměpisně lépe umístěn).

Působíme zde téměř 20 let, zdejší obyvatelstvo je velmi specifické. Historicky zde byly Sudety, lidé obecně jsou velmi nedůvěřiví k jakýmkoli přistěhovalcům, natož cizincům. Nám samotným trvalo dlouhá léta, než zde akceptovali naši přítomnost. V našem okolí působí problematická komunita místních nepřizpůsobivých spoluobčanů v Červené Vodě, Moravském Karlově, místní se jich bojí, policie je krátká, oni si dělají co chtějí, i naši lokalitu několikrát navštívili. Mladí se raději odstěhují na bezpečnější místa. Má tedy Vaše instituce dlouhodobý záměr podobné regiony, které už v minulosti "trpěly" díky umístění "na konci světa" postupně přeměnit v lokality, kam budou umístěni noví Evropané? Jsme plnohodnotní občané této země, řádně platíme daně, máme čistý trestní rejstřík, vychováváme dlouhé roky naši mládež. Od státu žádáme, aby nás chránil a plnil svoji základní povinnost, aby zákony této země platily nejen pro nás.

Žiji v domnění, že stát je souhrn rodin a občanů, úředníci a politici jsou v principu zaměstnanci, kteří by měli hledět na dobro, prospěch a zejména bezpečnost nás občanů a našich rodin. Přinejmenším by se měli občanů ptát co si o tak důležité věci jako je přijetí emigrantů a azylantů myslí.

Věřím a doufám v zájmu nejen našich dětí, že své rozhodnutí přehodnotíte.

 

Děkuji

Mgr Radka Nečasová, předseda o.s.

ing Jaroslav Nečas, hlavní vedoucí tábora na Dračí Skále

21.1. První vyhraná malá bitva ve veliké válce o Budoucnost. Dne 25.1. se občanům podařilo přesvědčit zastupitelstvo ( ve kterém byla řada osob vlastizrádného zaměření) k nutnosti uspořádat v Králíkách referendum. Tím se Město po dlouhé době postavilo za své Občany, přestože referendum tvrdě a dlouhodobě odmítalo.

Je samozřejmé že místní refendum je závazné pouze pro město nikoliv pro stát a vládu, kteří si stále dělají co chtějí, ale je to první krok a bude možno hlas z Kralicka syšet hlasitěji!

Aktuálně: Dne 2.2. ministr vnitra prohlásil, že v Králíkách azylový dům nebude! Je to báječné pro Králíky, horší pro jinou lokalitu, kam azylák spadne metodou Černého Petra.

Děkuji všem , kteří jste podpořili obyvatele Králík a také náš tábor. Naše sdružení nasbíralo 557 podpisů!! Díky!!

Upřesňuji - stále ještě chodí petice poštou - nyní jsme na počtu 672 podpisů

10.2. Upřesňuji : 733 podpisů !! Hlavas

16.2. Upřesňuji 820 podpisů!! Díky

Hlavas


Termíny turnusů 2016 !!

1.  30.1. - 6.2.2016 - zimní turnus - vede Honzíík ( Jan Nečas - 7 dní)

 

2.  27.5. - 3.6.2015 - SENIOR CAMP - tábor pro starší spoluobčany - vede Radka ( Mgr Radka Nečasová - 7 dní)

 

3.  1.7.-16.7.2016 – první turnus –  vede Mýval ( Mgr Jaroslav Nečas - 15 dnů)

4.  16.7.-31.7.2016 – druhý turnus – vede Hlavas ( ing Jaroslav Nečas - 15 dnů)

5.  31.7.-15.8.2016 – třetí turnus – vede Fero (ing Petr Nečas - 15 dnů)

6.  15.8.-30.8.2016 – čtvrtý turnus – vede Hlavas  (ing Jaroslav Nečas -15 dnů)

 

přihlášky budou spuštěny takto:

Zimní turnus - bude určen pro mládež od 15 let - oslovíme vás sami mejlem a přihláška bude k vyplnění ve wordu

Letní turnusy - elektronická přihláška bude spuštěna 10.12.2015 v 19:00 zde na stránkách

Senior Camp - oslovíme vás opět sami mejlem a přihláška bude k vyplnění ve wordu

 

Děkujeme za Váš zájem

Hlavas

 


 

Novinky: Tábor pro seniory!!  se ruší pro nezájem seniorů!!Den otevřených dveří na Dračí Skále

Protože víme, že na tábor posíláte to nejcennější co máte a mnohdy netušíte, jak to vlastně na táboře vypadá, rozhodli jsme se opět uspořádat „Den otevřených dveří“.

Budete mít možnost projít si místa, kde vznikají hry, podívat se na sociální zázemí, nadechnout se vzduchu v lesích, kde děti hrají oddílové i celotáborové hry a nakonec -  pokud jedete poprvé – nechat se i překvapit mírnou hrou pro Vás ( pouze pro nováčky) .

Akce není povinná – není ani možné aby na sobotní odpoledne přijeli všichni rodiče našich táborníků. Pokud jste ale na našem táboře dosud nebyli – přijeďte se podívat!

Termín: Sobota 4.6.2015

Čas: od 14:00 do 15:00, příjezd po vlastní ose.

Program: provedení táborovým areálem,  pro nováčky překvapení ( oblečení do lesa nutné), malé občerstvení,  odjezd.

S sebou samozřejmě dítě, děti – táborníky i kohokoliv jiného .

Akce není v žádném případě určena pro zvířecí miláčky .

V případě, že Den otevřených dveří využijete a přijedete,  dejte mi prosím vědět - odpovědí na mejlovou pozvánku. Výrazně mi to pomůže s organizací akce.

Srdečně zve jménem Dračí Skály

J.Nečas, Hlavas

 

 

 

 


V příštím roce se o praktikantství může ucházet:

1. turnus - Slávek Zbirovský, Michal Knížek, Kristýna Štaudová, Kamila Pavlová, Jan Andrýs

2. turnus - Anna Halberšátová, Matyáš Kračmar, Iva Černohlávková, Karolína Ornstová, Tereza Fabiánová, Tereza Šemberová, Veronika Šenkeříková, Klára Gábrišová, Lída Hýsková a Matěj Šemík Ehl

3. turnus - Marko Mečava, Vojtěch Kunc, Daniel Borýsek, Petr Ježak, Jan Ludvík, Pavla Mikulcová, Aneta Krausová, Karolína Lexová, Vivien Etlíková, Ondřej  Souček, Lucie Krausová

4. turnus - Karla Rybářová, Luděk Mannl - Spike, David Svatoš - Mrkev, Adam Stránský -  Eidam, Petra Pavlíková, Martin Černý - Mash. Dále s malou podmínkou - Michal Hroch - Avokádo, Tomáš Březina - Bříza, Blanka Kohoutová.

 

Praktikanty vezmeme v roce 2016 jen ty , kteří projdou alespoň jedním praktikantským sletem a samozřejmě praktikem turnusu . Toto platí i pro praktikanty stávající.

Hlavas

 


NOVINKY ZE ŠLECHTICKÝCH TVRZÍ

k 1.5.2016 mají právo nosit stříbrné prsteny šlechty Dračí Skály :

Honzíík, Tony - Pán Skály

Jaruška, Mýval, Kuba N. - Strážce Skály

Honza F. - Ochránce Skály

Hlavas


 

Kdo si chcete zacvičit táborovou rozcvičku, odkaz je zde:

https://www.dropbox.com/s/cxoplaxd8xetuku/P1140409.AVI?dl=0

Fero

 

Naše plány na Dračí skále podzim 2015

PLÁNY MŮŽEME MĚNIT A DOPLŇOVAT
MĚSÍC VÍKEND CO SE BUDE DĚLAT
ZÁŘÍ 4.-6.9. Houbařská Kloubákova víkendovka
11.-13.9. Svatba na Dračí Skále
18.-20.9. Pracovní víkendovka
25.-27.9. Sraz prvních Orličanů
ŘÍJEN 2.-4.10. Setkání veterinářů - uzavřeno
9.-11.10. Vinobraní
16.-18.10. Pracovní víkendovka
23.-25.10. Víkendovka s pečenou husou
LISTOPAD 29.10.-1. Slet praktikantů všech turnusů (čt.-neděle) - Hlaste se!!
6.-8.11. Pracovní víkendovka - odpadá
13.-15.11. Pracovní víkendovka
20.-22.11. Pracovní víkendovka rušíme - pro nezájem
27.-29.11 Pracovní víkendovka
PROSINEC 4.-6.12. Víkendovka va dvou
11.-13.12. Jaruščina víkendovka ve VATĚ !!
18.-20.12. uzavřeno
26.-3.1. SILVESTR - UZAVŘENO - PRO DRAKY S ÚČASTÍ

Program na Dračí skále - jaro 2016

PLÁNY MŮŽEME MĚNIT A DOPLŇOVAT
 MĚSÍC  VÍKEND  CO SE BUDE DĚLAT
LEDEN 8.-10. Pracovní a snad i lyžařský víkend
15.-17. Pracovní /lyžařský víkend
22.-24. Víkend na lyžích klanu Šiprových + zahájení týdne Čipa
28.-31. Víkendovka + zahájení Zimního turnusu Dračí Skály - sobota 30.1.
ÚNOR 5.-7. Konec zimního turnusu Dračí Skály - sobota 6.2.
12.-14. Víkendovka- příprva programu 1 a 3 turnusu
19.-21.
26.-28. Víkend Hradních pánů
BŘEZEN 4.-6. Pracovní víkendovka
11.-13. Víkendovka-sraz Zimního turnusu
18.-20. Ples DS - mafie, gangsteři, detektivové ( změna termínu!!)
25.-27. Víkendovka
DUBEN 1.-3. Víkendovka
8.-10. Slet praktikantů - účast pro prk co nebyli na podzim - NUTNÁ
15.-17. Přežití - akční víkend
22.-24. Pracovní víkendovka - nebude
KVĚTEN 29.4.-1.5. Praktikum 4. turnusu
6.-8. Praktikum 1. turnusu - povinné  všem dospělákům 1. turnusu
13.-15. Praktikum 2. turnusu
20.-22. Praktikum 3. turnusu
27.-29. 27.5. Startuje Senior camp - do pátku 3.6. - zrušeno
ČERVEN 3.-5. Den otevřených dveří
10.-12. Rodová sešlost
17.-19. Přípravný - pracovní víkend
24.-26. Přípravný - pracovní víkend


Poslední stránka z deníčku:

Od 20. do 22.5. proběhlo praktikum 3. běhu.

Scházíme se v pátek v podvečer a k večeru už školíme a seznamujeme se s celotáborovkou. Jsme tu trochu mix 1. a 3. běhu, stejně jako na prvoběhovém byli i účastníci 3. běhu. V průběhu večera pak ještě probíhá brainstorning a vymýšlíme a vymysleli jsme úvod celotáborovky. Potom ještě se hrají hry a pak průběžná večerka. Ráno se na budíček vstává a jedeme dělat trochu práce. Úklid chatek je samozřelmostí a další věci, co jsme měli naplánovány.

Maso na rožni bylo nezvykle brzy hotovo a tak je první krájení těsně po poledni. Pak ještě chvíli práce a potom až do večera hry a hry a hry.

V kuchyni pak ještě dále hrajeme, nejraději pantomimu a unaveni uléháme v lazaretu.

Neděle je klasického scénáře - úklid domu a okolí, rozlučka a odjezd.

Ale už se těšíme na tábor.Poslední vložené fotky v galeriích:

DSC_4738.JPGDSC_4735.JPGDSC_4734.JPGDSC_4731.JPGDSC_4727.JPG
od 1.9.2000

Uživatelské menu

Uživatelské jméno:Heslo: